Juridische informatie

OWN SHIP heeft getracht de op de OWN SHIP website verstrekte informatie en specificaties zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, OWN SHIP aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan.

Alle informatie op de website van OWN SHIP heeft een informatief karakter. OWN SHIP garandeert niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is op de website.

OWN SHIP accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website.

Privacy statement

OWN SHIP houdt rekening met uw privacy.

Algemeen:
OWN SHIP respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met van u ontvangen persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen verwerkt en opgenomen in een bestand.

Gegevens:
OWN SHIP verzamelt en verwerkt bij en/of na bezoek van deze site twee soorten gegevens:
a. Statistische gegevens over het bezoek van de OWN SHIP website (hieronder vallen o.a. gegevens over het aantal bezoekers van deze website en van welke zoekmachines, websites of andere bronnen bezoekers afkomstig zijn).
b. Persoonlijke gegevens (waaronder contactgegevens zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres) die u zelf op deze website aan OWN SHIP heeft verstrekt.

Doeleinden:
OWN SHIP verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om u, op uw eigen verzoek, adequaat van dienst te kunnen zijn.

Statistische gegevens worden verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de OWN SHIP website en kunnen worden aangewend om de website te optimaliseren.

OWN SHIP verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor die doeleinden waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. OWN SHIP verstrekt geen van de van u ontvangen persoonlijke gegevens aan derden, met uitzondering van diegenen die uw gegevens nodig hebben bij de totstandkoming van een huurcontract, zoals de verhuurder van het door u gehuurde schip en de verzekeringsmaatschappij (indien u bijvoorbeeld een
reis- en/of annuleringsverzekering wenst af te sluiten).

Beveiliging:
OWN SHIP heeft voldoende interne technische en organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Intern hebben alleen medewerkers van OWN SHIP die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, toegang tot uw persoonlijke gegevens. Deze medewerkers zijn gebonden aan de met hen overeengekomen arbeidsrechtelijke geheimhoudingsplicht.

OWN SHIP sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de wijze waarop andere belanghebbenden, welke uw gegevens hebben, zoals de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij, met uw gegevens omgaan.